top of page

Ventilatie

Wat is een ventilatiesysteem?

Gecontroleerd ventileren is essentieel voor een gezond binnenklimaat in uw huis en voor uw eigen comfort. Gecontroleerde ventilatie betekent dat u via een aangepast systeem:

  • Verse lucht aanvoert.

  • De lucht laat circuleren.

  • Vervuilde lucht afvoert.

Door de EPB-regelgeving verplicht men u om uw huis steeds meer luchtdicht te laten bouwen. Als u het binnenklimaat van uw huis gezond wil houden moet u daarom verse lucht toevoeren. Bovendien eist het wettelijk kader dat nieuwbouwoningen voorzien worden van een conform ventilatiesysteem. Wij overlopen graag samen met u de ventilatiemogelijkheden voor uw woning, appartement of kantoor.

Verschillende systemen

Systeem C 

Mechanische afvoerventilatie: Hierbij gebeurt de luchttoevoer op natuurlijke wijze via bijvoorbeeld roosters in de ramen. De luchtafvoer gebeurt via kanalen door een motor die automatisch zijn snelheid aanpast wanneer bepaalde parameters worden bereikt. Hierin maken we nog een onderscheid tussen het ventilatiesysteem C, C+ en C+EVO.

Systeem D

Mechanische af- en toevoer: Bij dit systeem gebeuren de luchttoevoer en de luchtafvoer via kanalen. De koude luchttoevoer passeert via een warmtewisselaar waarbij de koude lucht wordt opgewarmd door de warmere luchtafvoer. Hierdoor vermindert het energieverlies van uw woning.

bottom of page