Ventilatie

Geenen & Partners voor uw ventilatiesysteem

Gecontroleerd ventileren is essentieel voor een gezond binnenklimaat in uw huis en voor uw eigen comfort. Gecontroleerde ventilatie betekent dat u via een aangepast systeem op een efficiënte en gecontroleerde manier zorg draagt voor de kwaliteit van de lucht in uw leefomgeving:

  • Verse lucht aanvoeren die onmisbaar is voor een goede zuurstofvoorziening.
  • De lucht laten circuleren door de verschillende ruimtes om een gelijkmatig binnenklimaat te waarborgen.
  • Vervuilde lucht afvoeren inclusief vocht, CO2, rook en andere vervuilende stoffen.

EPB-regelgeving

Door de EPB-regelgeving is men wettelijk verplicht om huizen met toenemende mate luchtdicht te bouwen.

Een dergelijk goed geïsoleerd huis heeft als voordeel dat het energiezuiniger is, maar het bemoeilijkt de natuurlijke luchtverversing.

Als u het binnenklimaat van uw huis gezond wil houden, moet u daarom actief verse lucht toevoeren. Bovendien eist het juridisch kader dat nieuwbouwwoningen voorzien worden van een adequaat ventilatiesysteem dat voldoet aan de huidige strenge normen.

Wij overlopen graag samen met u de diverse ventilatiemogelijkheden, toegespitst op de specifieke behoeften van uw woning, appartement of zakelijke kantooromgeving, zodat u de beste keuze kunt maken.

Verschillende systemen

Systeem C

Mechanische afvoerventilatie

Hierbij gebeurt de luchttoevoer op natuurlijke wijze via openingen zoals roosters in de ramen of ventilatieroosters in muren.

De luchtafvoer gebeurt echter mechanisch via kanalen door een motor die automatisch zijn snelheid aanpast aan de hoeveelheid lucht die moet worden afgevoerd. Dit wordt bepaald wanneer bepaalde parameters in het binnenklimaat worden bereikt, zoals een te hoog CO2-niveau.

Systeem D

Mechanische af- en toevoer

Bij dit geavanceerdere systeem gebeuren zowel de luchttoevoer als de luchtafvoer via een netwerk van kanalen.

Dit systeem staat bekend om zijn hoge mate van energie-efficiëntie omdat de koude luchttoevoer passeert via een warmtewisselaar waarbij de koude inkomende lucht wordt voorverwarmd door de warmere uitgaande lucht.

Dit resulteert in significante energiebesparingen door het terugwinnen van warmte, waardoor het energieverlies van uw woning drastisch verminderd wordt.

Klaar voor een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten?

Neem contact op voor advies over het ideale ventilatiesysteem voor uw situatie.

Zet vandaag nog de stap naar een comfortabel en energiezuinig thuis!